Ειδικές Κλίνες

Το Νοσοκομείο Σάμου παρέχει:

Ένα Θάλαμο στην χειρουργική κλινική με δύο κλίνες και έχει συνάψη σύμβαση με τις κάτωθι ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρίες.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Το Νοσοκομείο παρέχει ιατρική και Νοσηλευτική περίθαλψη.