Ψυχιατρικός Τομέας

Ο Ψυχιατρικός Τομέας του Γενικού Νοσοκομείου Σάμου απαρτίζεται από τις ακόλουθες κλινικές, τμήματα ή μονάδες:

(Σημ. Ο Τομέας αυτός είναι ανενεργός)