Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Υπηρεσία Ελέγχου των Οικονομικών Καταστάσεων Οικονομικού έτους 2019 και της Σχετικής Έκθεσης Ελέγχου για το Γ.Ν. Σάμου


Εκτύπωση   Email