Λίστες Χειρουργείου - Νοέμβριος 2019

pdfΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ 5/12/2019 (16-30/11/2019)

pdfΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 29/11/2019

pdfΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 22/11/2019

pdfΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ 20/11/2019 (1-15/11/2019)

pdfΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 15/11/2019

pdfΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 8/11/2019

pdfΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 1/11/2019