Λίστες Χειρουργείου - Ιανουάριος 2020

pdfΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ 7/2/2020 (15-31/1/2020)

pdfΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 24/1/2020

pdfΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 17/1/2020

pdfΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ 17/1/2020 (1-15/1/2020)

pdfΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 3/1/2020

pdfΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 10/1/2020