Λίστες Χειρουργείου - Φεβρουάριος 2020

pdfΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ 4/3/2020 (16-29/2/2020)

pdfΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ 17/2/2020 (1-15/2/2020)

pdfΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 31/1/2020

pdfΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 7/2/2020

pdfΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 14/2/2020

pdfΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 21/2/2020

pdfΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 28/2/2020