Συνοπτικός Οδηγός για την Ψηφιακή Δήλωση Γέννησης

pdfΟδηγός στα Ελληνικά

pdfGuide in English

Ενίσχυση του Γ.Ν. ΣΑΜΟΥ με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στην κρίση λόγω της επιδημίας COVID-19

Ενίσχυση του Γ.Ν. ΣΑΜΟΥ με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στην κρίση λόγω της επιδημίας COVID-19

Τίτλος Υποέργου: Ενίσχυση του Γ.Ν. ΣΑΜΟΥ με επικουρικό προσωπικό για την
ανταπόκριση στην κρίση λόγω της επιδημίας COVID-19
Τίτλος Πράξης: Ενίσχυση των Φορέων Υγείας με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στις ανάγκες λόγω της επιδημίας COVID-19 στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
Κωδ. ΟΠΣ: 5070508

Η πράξη εντάσσεται στο Εθνικό Σχέδιο του Υπουργείου Υγείας για τον περιορισμό της εξάπλωσης της επιδημίαςτης νόσουCOVID-19 και την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της, σε συνέχεια των δύο ΠΝΠ της 11-03-2020 (ΦΕΚ55/Α/11-03-2020) και της 14-3-2020 (ΦΕΚ 64/Α/14-3-2020) που κυρώθηκαν με το Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 46/Α/3-4-2020). Συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ε.Ε. μέσω του Ε.Π. της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).


Η δράση αποσκοπεί στην λειτουργική ετοιμότητα και ανθεκτικότητα του συστήματος υγείας στο πλαίσιο της υγειονομικής κρίσης λόγωCOVID-19. Ειδικότερα η ενδυνάμωση των φορέων και του προσωπικού έχει στόχο την αποτελεσματικότερη ανταπόκριση στις ανάγκες των ατόμων που νοσούν, στην ενίσχυση των επαγγελματιών με νέο προσωπικό για περιορισμό του κινδύνου εξουθένωσης στην εργασία, περιορισμό κινδύνου μετάδοσης, για δυνατότητα απομάκρυνσης από την εργασία αν απαιτηθεί κατά το δυνατόν διατήρηση της παροχής υπηρεσιών υγείας για άλλες νόσους.


Το φυσικό αντικείμενο του υποέργου είναι η πρόσληψη πρόσθετου επικουρικού προσωπικού, ιατρικού, νοσηλευτικού, λοιπού, βοηθητικού και πάσης φύσεως προσωπικού για την ενίσχυση και ενδυνάμωση του Γενικού Νοσοκομείου Σάμου στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου με 28 επαγγελματιών μέχρι σήμερα, προκειμένου να ανταποκριθεί στην αποτελεσματική διαχείριση περιστατικών νόσου COVID-19, σε προσερχόμενους για άλλη νόσηση τυχόν προσυμπτωματικούς ή και ασυμπτωματικούς της COVID-19 και για να προσφέρουν υπηρεσίες σε ασθενείς με χρόνια νοσήματα, προλαμβάνοντας με αυτό τον τρόπο τον αποκλεισμό πρόσβασης του πληθυσμού με χρόνια ή άλλα έκτακτα προβλήματα από υπηρεσίες υγείας. Η Πράξη συγχρηματοδοτεί μέρος από το συνολικό προσλαμβανόμενο προσωπικό για την επιδημία CoViD-19 στο Γενικό Νοσοκομείο Σάμου.


Κύριος της πράξης είναι το Υπουργείο Υγείας.
Συντονιστής Δικαιούχος της πράξης είναι η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Υγείας. Συνδικαιούχος είναι το Γενικό Νοσοκομείο Σάμου.

Απογευματινά Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία

Στα Απογευματινά Εξωτερικά Ιατρεία εξυπηρετούνται μόνο έκτακτα/επείγοντα περιστατικά!

Πρωϊνά Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία

Για να κλείσετε ραντεβού στα Τακτικά Πρωινά Εξωτερικά Ιατρεία καλέστε 22730 27426

Τα ακόλουθα Εξωτερικά Ιατρεία θα βρείτε στο Νοσοκομείο Σάμου:

ΣΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ

 •  ΜΟΝΑΔΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ
 •  ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ
 •  ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ
 •  ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ
 •  ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
 •  ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
 •  ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
 •  ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ
 •  ΤΜΗΜΑ ΕΠΕΙΓ. ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ
 •  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 

Α'ΟΡΟΦΟΣ

 •  ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ
 •  ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ
 •  ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ
 •  Ω.Ρ.Λ. (Ωτονολαρυγκολόγος)
 •  ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ
 •  ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ
 •  ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ

 

Β'ΟΡΟΦΟΣ

 •  ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ
 •  ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ
 •  ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ
 •  ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ
 •  ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ
 •  ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ