Τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια αντιδραστηρίων αυτοματοποιημένης μοριακής εξέτασης για την ανίχνευση του SARS-COV2,της φυματίωσης και του H1N1 προς Α διαβούλευση από 19/6/2020 έως 26/6/2020


Εκτύπωση   Email