ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΥΛΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΟΣ Α ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΠΟ 21-10-2020 ΕΩΣ 29-10-2020


Εκτύπωση   Email