ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΜΠΑΝΙΟΥ ΠΡΟΣ A ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΠΟ 31-3-2020 ΕΩΣ 7-4-2020


Εκτύπωση   Email