ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 06-11-2019 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 06-11-2019 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Το προσωπικό του Γενικού Νοσοκομείου Σάμου ενισχύθηκε περαιτέρω με δύο (2) ιατρούς, μία (1) μόνιμη Βιοπαθολόγο με μετάθεση από το Γενικό Νοσοκομείο Σύρου και έναν (1) επικουρικό Ακτινοδιαγνώστη τριετούς χρονικής διάρκειας. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΜΟΥ


Εκτύπωση   Email