Για να κλείσετε ραντεβού στα Τακτικά Πρωινά Εξωτερικά Ιατρεία καλέστε 22730 27426

Τα ακόλουθα Εξωτερικά Ιατρεία θα βρείτε στο Νοσοκομείο Σάμου:

ΣΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ

 • ΜΟΝΑΔΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ
 • ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ
 • ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ
 • ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ
 • ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
 • ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
 • ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
 • ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ
 • ΤΜΗΜΑ ΕΠΕΙΓ. ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ
 • ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 

Α'ΟΡΟΦΟΣ

 • ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ
 • ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ
 • ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ
 • Ω.Ρ.Λ. (Ωτονολαρυγκολόγος)
 • ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ
 • ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ
 • ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ

 

Β'ΟΡΟΦΟΣ

 • ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ
 • ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ
 • ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ
 • ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ
 • ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ
 • ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ