Στα Απογευματινά Εξωτερικά Ιατρεία εξυπηρετούνται μόνο έκτακτα/επείγοντα περιστατικά!