Τα Διατομεακά Τμήματα του Γενικού Νοσοκομείου Σάμου είναι τα ακόλουθα

  • ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ
  • ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ